Nguyễn Huyền

Thích viết, thích thơ nhưng thi thoảng hơi xàm. Kết quả là thơ thì bthuong nhưng mô tả hình ảnh, video đôi khi hơi xàm tí. GIẢI TRÍ ấy mà nên các bạn thông cảm cho TÚC:)

Hiển thị tất cả 2 kết quả